Z-Health

Z-Health (funktionel neurologi) er et unikt og kom­plet behandlings- og træ­nings­sy­stem der tager udgangs­punkt i, at det er din hjer­ne og dit ner­ve­sy­ste­m der diri­gerer hvordan din krop fungerer og har det.

Hvis du har problemer med eksempelvis din muskelstyrke, balance, kropsholdning og ikke mindst smerter, så kan det være forårsaget af, at de områder i din hjerne, som har ansvaret for disse funktioner, ikke præsterer godt nok. Som eksempel kan nævnes, at bl.a. lillehjernen og hjernestammen har et stort ansvar for at kontrollere vores muskler, så kropsholdning, balance samt ubesværet og effektiv bevægelse kan foregå uden vi behøver at tænke over det.

Så hvis du ønsker at skabe positive for­an­drin­ger af din krop og i øvrigt udnytte dit fulde poten­ti­ale, så bør hjer­nen og ner­ve­sy­ste­met være omdrej­nings­punk­tet for din behandling, for din træning…og for din livs­stil generelt.

Vores metoder til at få dit nervesystem og dermed din krop til at fungere endnu bedre er mangfoldige. Kort beskrevet drejer det sig om afdække hvilke dele af dit nervesystem der underpræsterer og herudfra give dig behandling og øvelser der stimulerer/aktiverer disse områder. Nedenfor er blot få eksempler på metoder  vi benytter til at optimere dit nervesystem;

  • Dynamiske ledmobilitetsøvelser (præcise øvelser der stimulerer bevægelsessensorer omkring leddene, hvilket aktiverer flere områder i hjernen)
  • Øvelser for dine øjne/synet (synet er hjernens vigtigste kilde til information om verden omkring dig og skal fungere rigtigt godt for at alt ved dig fungerer godt.)
  • Øvelser for din balancesans (i det indre øre har vi en sans der informerer os om vores interaktion med tyngdekraften. Meget vigtig at stimulere med øvelser)
  • Vejrtrækningsøvelser (det er forbavsende mange af os der har indlært u-optimale vejrtrækningsmønstrer og det er meget skidt for nervesystemets evne til at fungere godt)

Funktionel neurologi som indgangsvinkel til behandling og træning er anderledes og ny i forhold til den gængse, men vi oplever at den er effektiv og vigtig, hvis du ønsker at forandre noget ved dig selv og din krop – og ikke mindst hvis du allerede uden succes har prøvet traditionelle behandlings- og træningsmetoder.

Hovedparten af fysioterapeuterne i Fysioteamet er uddannet indenfor Z-Health/funktionel neurologi, hvilket vi med gode resultater benytter i kombination med vores øvrige “værktøjer”.

Hvis du er interesseret i at vide mere om Z-Health/funktionel neurologi, kan du læse mere på zhealthedeucation.com. Du er endvidere meget velkommen på et af vores foredrag, som vi periodevis afholder. Mere info og tilmelding på aktivitetskalenderen. Du er selvfølgelig også velkommen til at kontakte os for mere information.

 

 
Powered by WordPress.